Οι σκοποί μας

 

Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της πανίδας, με την ανάληψη πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων σε εθνικό επίπεδο.


Η έρευνα, κατανόηση και καταγραφή της κατάδυσης με σκανταλόπετρα από κάθε δυνατή ιστορική πηγή, καθώς και η σημασία της στην τοπική ιστορία και την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εξέλιξη του τόπου μας μέσω της σπογγαλιείας.


Η συμβολή στη διάσωση και ανάπτυξη του πολιτιστικού αποθέματος, υλικού και άυλου, της Μαγνησίας και γενικότερα της νησιωτικής Ελλάδας, σε ότι αφορά τις κοινωνίες των σφουγγαράδων, την εποχή της σκανταλόπετρας (τρόπος ζωής, εργασία, εξοπλισμός, σκάφη κτλ.)


Οι παράλληλες δράσεις και ενέργειες για τη συστηματική αξιοποίηση του παραπάνω υλικού, με τη διοργάνωση πολιτιστικών, επιστημονικών, θεσμικών, κοινωνικών και άλλων εκδηλώσεων, σχετικών με την περιοχή της Μαγνησίας, άλλα και εκδηλώσεις πανελλήνιου και διεθνούς ενδιαφέροντος.


Η δημιουργία εθελοντικού σώματος αυτοδυτών, φωτογράφων, εξειδικευμένων γυμναστώ και γιατρών, με σκοπό την αναβίωση της σκανταλόπετρας σε αγωνιστικό επίπεδο.

Ο οργανισμός μας, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Σκανταλόπετρα έχει εγκριθεί και καταγραφεί στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με αυτό, έχουμε την δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε τις δράσεις μας, εκ των οποίων είναι και οι σειρές αθλητικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων.